اتصالات, اخبار, لوله

روند ساخت لوله پلی اتیلن دوجداره

پلی اتیلن

مزیت های به کارگیری لوله اسپیرال پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن اسپیرال در ابعاد بالا از اندازه۸۰۰ تا۲۵۰۰ ساخته میشوند جدارهای این لوله از نوع پلی اتیلن چگالی بالا و یا HDPE میباشد. لوله پلی اتیلن اسپیرال قادر است بابت منتقل کردن سیالات در وضعیت ثقلی و کاربردهای فشار کم بکار گرفته شود. لوله پلی اتیلن اسپیرال از لحاظ وزنی سبکتر از لوله های تکجداره تولید میشوند و در حالاتی که سیال ها در فشار کم از آن منتقل میشود قادرید برای منتقل کردن فاضلاب نیز مورد به کار ببرید . لوله های دو جداره پلی اتیلن اسپیرال را می شود در حالاتی که وزن خاک از آستانه تاب آوردن لوله های کاروگیت بیشتر است جانشین لوله های کاروگیت کرد.

در این فناوری ساخت، از ۲ اکسترودر جدا، یکی بابت ساخت پروفیلهای میانتهی با سطح مقطع مستطیلی و دیگری بابت ساخت پروفیل خطجوش (با سطح مقطع Iمانند) میان پروفیلهای داکت به کار گرفته می شود.

لوله اسپیرال پلی اتیلن

روند تولید

در چینش خط تولید این ۲اکسترودر به شکل عمود برهم است و به شکلی که پروفیل داکت بعد از بیرون آمدن از دای اکسترودر براثر تانک خلا کالیبره شده و با گذر از حمام سرد کاری تا حدی خنک شده که تا از نظر ابعادی تغییر نکند و به همان سان گرمای مورد نیاز برای اتصال جوش متناسب با پروفیل خطجوش را که به وسیله ی اکسترودر ۲ ساخته می شود را داشته باشد.
در آخر پروفیل داکت گرداگرد ۱ستون که ضخامت خارجی آن برابر ضخامت درونی فرآیند پایانی است تابیده شده و حجم میان ۲پروفیل داکت با پروفیل جوش پر می شود همچنین وجود ۱فک فشارنده التصاق مناسب تر ۲پروفیل را به هم آسان تر کرده و لوله ساخته شده را به پیشرو تکان می دهد. برش لوله در سایز دلخواه هم مرحله ی آخر ساخت خواهد بود.

سایز لوله

لوله‌ اسپیرال در کانادا و ایالات متحده براساس ASTM F894 (لوله های پلی‌اتیلن پروفیل فاضلابی باضخامت زیاد) ساخته می‌شود. همین طور قادرید براساس استاندارد های بین المللی به خصوص مثل CSAB185.2 یا BNQ3624-120 ساخته شود.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید