اتصالات, اخبار, لوله

آنچه باید درمورد آبیاری قطره بدانند(بخش دوم)

آّبیاری قطره ای

طراحی یک سیستم آبیاری قطره‌ای:

اولین حرکت در طراحی سیستم آبیاری قطره ای تصمیم گیری در مورد نحوه آبیاری می باشد. این که آیا می خواهیم یک باغ سبزی را آبیاری کنیم و یا از این سیستم جهت آبیاری کل چشم انداز خود استفاده کنیم؟ می بایست ناهمواری ها را در نظر گرفت: اگر باغ شما پر از تپه می باشد، شما احتملاً به یک سیستم آبیاری نیاز خواهید داشت که تغییرات فشار را در ناهمواری ها تنظیم کند.

آبیاری قطره ای

چند روشی که در آبیاری باید به آن توجه کنید:

به خاطر داشته باشید که امکان دارد گیاهان شما نسبت به آبیاری معتاد شوند، چون ریشه در منطقه ای که آبیاری انجام می پذیرد متمرکز خواهد شد. در هنگام طراحی یک سیستم آبیاری قطره ای جهت عبور دادن آب می بایست در نظر داشته باشید که شما یک باغ سبزی را می خواهید آبیاری کنید یا یک باغ از گل های صد تومانی باارزش را، این مسطله بسیار مهم است که توجه داشته باشید آب به صورت یکنواخت آبیاری تا رشد ریشه ها نیز یکنواخت صورت پذیرد.
برای مثال اگر شما در حال آبیاری گیاهان بزرگ یا درختان هستید باید دقت کنید قطره چکان در دو طرف گیاه یا بیشتر قرار بگیرد تا ریشه گیاه تشویق به رشد بیشتر شود ولی جهت آبیاری گیاهان خوشه ای فقط باید از یک طرف آبیاری انجام پذیرد. در نتیجه می بایست سیستم آبیاری را طوری طراحی نمود تا مدت زمان بیشتری از آن استفاده کرد. یا اگر شما سیستم را طوری تنظیم کنید که آبیاری به صورت کوتاه و مکرراً انجام پذیرد گیاه فرصتی جهت تنفس در خاک ندارد و به جای گسترش یافتن همانندی توده ای توپی شکل در اطراف قطره چکان ایجاد می گردد.
شما می توانید سیستم آبیاری را برای خودتان طراحی کنید، اما اگر اطلاعاتی مانند نقشه مقیاس باغ، نوع محصولات در حال رشد، نوع خاک، و نقشه ناهمواری های باغ خود را به شرکت های فروشنده تجهیزات آبیاری بدهید، آنها این کار را برای شما با ارائه لیست کامل از قطعات و تعیین فواصل از مرکز رادیو اکتیو و تعیین میزان متراژی که به لوله احتیاج دارید، به همراه نقشه کامل لوله گذاری انجام خواهند داد.
همچنین شما می توانید در هنگام طراحی سیستم خود از نظر چند نفر از دوستان باغبانتان استفاده کنید تا در هزینه های خرید اجزا و رعایت فواصل رادیو اکتیوی کاهش زیادی ایجاد نمائید.

کیت آبیاری قطره‌ای برای مبتدیان :

یک راه کم خطر برای استفاده از سیستم آبیاری قطره ای خرید یک کیت استارتر می باشد. شرکت های فروش سیستم های آبیاری قطره، کیت هایی برای هر باغ های کوچک و بزرگ است همراه با اجزای ضروری برای راه اندازی سیستم ارائه می دهند. در نظر داشته باشید که این فایل ها بیشتر شامل قطعاتی مانند فشار، تایمر، ممانعت کننده جریان برگشتی، و فیلتر خط نگه دارمی باشد. مطمئن باشید که قبل از خرید یک کیت توجه داشته باشید که می توان بر روی آن دوباره سیستم را اضافه کرد، بنابراین شما می توانید سیستم خود را در طول زمان گسترش دهید.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “آنچه باید درمورد آبیاری قطره بدانند(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید