اتصالات, اخبار, پمپ

موتور آب دیزلی

موتور آب دیزلی در زمینه های زیادی مانند باغبانی، آبیاری، منتقل کردن آبهای سطحی در راه سازی و خانه سازی و … استفاده می شود. این محصولات بیشتر به علت قدرت زیادی که دارند به وسیله ی مشتریان برگزیده می شود.

موتور آب دیزل

قدرت موتور آب دیزلی

واحد نیرو در موتورهای آب دیزلی اسب بخار است. چه قدر تعداد اسب بخار افزونتر باشد توان آن هم بیشتر خواهد بود. بر طبق گونه ی کاربرد در باغداری، جنگل داری، مرغ داری و سیفی کاری و… و یا برطبق طول لوله متصل به موتور و یا بر طبق ارتفاع مورد احتیاج جهت بالا کشیدن آب شما به موتورهایی با نیروی مختلف احتیاج خواهید داشت.

حجم آب دهی و یا مقدار آب دهی موتور آب دیزل

موتورهای آبی دیزلی دبی آب گوناگونی دارند. مزارع به ویژه مزارع پرورش ماهی به دبی آب اهمیت بسیاری می دهند. زمانی که برگزیدن موتور آب دیزلی بایستی به دبی آب آن ها دقت نمود. هر چه دبی آب یک موتور بیشتر باشد. مقدار آب خروجی از آن در واحد زمان زیادتر خواهد بود.

عمق مکش آب در موتورهای دیزلی

چاه های آب جهت آبیاری مزارع به دو۲ گروه چاه های کم عمق و پر عمق گروهبندی می گردد. در این بین چاه های نیم عمیق هم در شمال کشور وجود دارند. زمان برگزیدن موتور آب دیزلی جهت منتقل کردن آب از چاه به مزرعه بایستی عمق مکش با عمق چاه شما مناسب باشد. در غیر این صورت شما فشار بسیاری به موتور وارد کرده و طول عمر آن کم می گردد.
هم آهنگی میان عمق چاه آب و موتور دیزل به روتین کارکردن دستگاه و آبیاری منظم مزرعه شما کمک بسیاری می کند.

بیشترین ارتفاع در موتورهای آب دیزلی

همانگونه که گفتیم اسب بخار یا به معنی دیگر بهتر توان موتور مشخص کننده بیشترین ارتفاعی که موتور قادر است آب را به بالا بکشد می باشد. زمانی که قصد دارید آب را به ارتفاع ۲۰متری از سطح زمین برده و در آن جا فضایی را آبیاری کنید و یا جهت منتقل کردن آب به آپارتمان های چند طبقه بایستی به بیشترین ارتفاع آب در موتور توجه کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید