اخبار, پاشنده

دستگاه پرومتر برای آبیاری چیست؟

پرومتر چیست؟

پرومتر دستگاه اندازی گیری هدایت و مقاومت روزنه برای اندازه گیزی مقاومت روزنه های برگ می باشد. یکی از موارد مهم برای مشخص کردن زمان آبیاری مقاومت روزنه های برگ در مقابل پخش بخار آب از برگ به خارج آن است. در برگ ها مقاومت بالای روزنه آنها نشان دهنده این امر است که زمان آبیاری فرا رسیده است. بسته شدن روزنه ها نیز موجب جلوگیری از خروج آب از گیاه می شود. دستگاه پرومتر علاوه بر مشخص کردن بهترین زمان برای آبیاری گیاهان، می تواند مقدار مصرف کود به وسیله گیاه و عمل فتوسنتز را در گیاهان را نیز مشخص کند.

مقاومت روزنه ای برگ چیست؟

حساس ترین آیتم برای مطالعه وضعیت فیزیولوژیکی گیاه به خصوص تحت شرایط تنش، بررسی رفتار روزنه گیاه است. بیشتر از ۹۰ درصد از آبی که بعد از آبیاری به گیاه  وارد می‌شود، به شکل بخار به وسیله روزنه‌های هوایی به اتمسفر باز میگردد. بعضی نهاده های کشاورزی میتوانند روی مقدار باز و بسته بودن این روزنه ها تاثیر گذار باشند. برای نمونه روزنه ها را می بندند که در نتیجه باعث کمتر شدن تعرق گیاه خواهد شد.

دستگاه پرومتر

نقش روزنه گیاه در محصولات

روزنه های هوایی نقش مهمی در روابط آبی و فتوسنتز گیاه دارند و عکس العمل آن ها به شرایط مختلف محیطی از عوامل اساسی موثر در رشد، نمو و تولید محصولات زراعی و باغی می باشد. باز و بسته شدن روزنه های هوایی نتیجه اثر متقابل فاکتورهای فیزیولوژیکی و شرایط محیطی است.

کاربرد دستگاه پرومتر

موارد استفاده از دستگاه پرومتر جهت اندازه گیری هدایت روزنه ای است. تغییرات هدایت روزنه ای نیز در تنظیم تبخیر آب از گیاه و کنترل کردن سرعت جذب دی اکسید کربن برای تثبیت در فرآیند فتوسنتز اهمیت زیادی دارد. باید ذکر کرد که خشک شدن خاک به علت تأثیر در بسته شدن روزنه‌های گیاه، دسترسی به CO2 را کاهش می دهد و در نتیجه موجب کم شدن فتوسنتز در گیاه می‌شود.پس واضح است که دلیل خشک شدن خاک بسته شدن روزنه‌ها در گیاه میباشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید