اخبار, پاشنده, دسته‌بندی نشده

نقش دستگاه تانسیومتر در آبیاری مناسب چیست؟

دستگاه تعیین زمان آبیاری

تانسیومتر چیست؟

تانسیومتر وسیله ای می باشد که به وسیله آن پتانسیل ماتریک خاک را اندازه گیری می کنند تا بتوانند زمان دقیق و صحیح آبیاری را مشخص کنند.

پتانسیل ماتریک چیست؟

پتانسیل ماتریک نیرویی است که به وسیله آن، آب به گیاه یا سطح ذرات خاک می چسبد. به وسیله این نیروی جاذبه‌ آب به سمت ریشه گیاه حرکت کرده و آبیاری مناسب انجام می شود. مقدار این نیرو همواره منفی است و فقط به وسیله اعمال کردن نیروى دیگرى مى‌توان آن را خنثى کرد.

 روش استفاده از تانسیومتر

تانسیومتر به عبارتی یک لوله پر از آب است. آب موجود در آن نیز  آب مقطری است که قبلا جوشیده و سرد شده است. در انتهای این لوله پر از آب یک قطعه به شکل کلاهک از جنس سرامیک یا سفال چینی قرار دارد. سمت بالای لوله نیز بسته است و یک فشار سنج در آنجا قرار گرفته است. وقتی این لوله درون خاک فرو می رود، آبی که در آن وجود دارد از روزنه های موجود در کلاهک خارج می شود. به همین دلیل در بالای لوله خلاء به وجود می آید و فشارسنج مقدار فشار این خلاء را اندازه گیری میکند.

دستگاه تانسیومتر

نکاتی در هنگام استفاده از تانسیومتر

تانسیومتر باید در خاک به طور کامل فرو برود و کاملا در تماس با خاک اطراف خود باشد. اگر در سوراخی که درون خاک ایجاد شده کاملا در تماس با خاک نیست باید کمی خاک نرم داخل سوراخ بریزید که تماس کامل برقرار شود. همچنین قبل از شروع اندازه گیری، به وسیله یک پمپ مکش هوا حباب های داخل آبی که در لوله تانسیومتر قرار دارد را باید تخلیه نمایید در غیر اینصورت عددی که فشار سنج نشان می دهد درست نخواهد بود.

مشخص کردن زمان آبیاری از طریق تانسیومتر

برای تعیین زمان دقیق و مناسب آبیاری باید چند تانسیومتر در چند جای مختلف مزرعه یا باغ نصب کرد. در آبیاری قطره ای دستگاه تانسیومتر باید به فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتی از دریپرها نصب شود. اگر یک لیست از پارامترهای بدست آمده از طریق تانسیومتر های نصب شده در مزرعه را در مدت زمان حداقل ۱۵ روز به دست آورید به راحتی قادر هستید مدت زمان نیاز مزرعه به آبیاری را پیش بینی کنید.

اعدادی که تانسیو متر نشان می دهد نشانگر چیست؟

اعداد نشان دهنده در تانسیومتر  به این صورت است که اگر روی عدد صفر باشد یعنی خاک در حد اشباع قرار دارد و نیازی به آبیاری ندارد.  اگر عدد ۱۰ تا ۳۰ نمایان شود هم نشانگر حد زراعی خاک هست و باز هم نیاز به آبیاری زمین نیست.اما اگر دستگاه تانسیومتر اعدادی بین ۴۰ الی ۶۰ را نشان دهد یعنی خاک در آن زمان نیاز به آبیاری دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید