اخبار, پاشنده

دستگاه لایسیمتر چه نقشی در آبیاری دارد؟

لایسیمتر

با توجه به اینکه کشور اما جزء مناطق خشک به حساب می آید و ذخایر آب آن رو به اتمام است، همواره باید در مصرف آب در هر زمینه ای صرفه جویی شود. یکی از عواملی مهمی که باعث هدر رفتن آب میشود تبخیر و تعرق به خصوص در مناطق کویر مرکزی ایران است. رساکالا در ادامه دستگاهی را به شما معرفی خواهد کرد که می تواند تبخیر و تعرق را اندازه گیری کند و در صرفه جویی آب در آبیاری کمک عمده ای داشته باشد.

دستگاه لایسیمتر چیست؟

دستگاه لایسیمتر جهت اندازه گیری میزان تبخیر و تعرق مورد استفاده قرار می گیرید (بیشتر به کمک روش محاسبه وزنی به این دلیل که دقیق تر است) و به شما در درک بهتر تعادل آب کمک میکند. دستگاه های لایسیمتر مدرن و جدید توانایی ذخیره سازی و پردازش داده ها به وسیله کامپیوتر را نیز دارند. لایسیمتر یک مخزن بزرگ و پر شده از خاک است که جنس آن از فولاد می باشد و حجم آن حداقل یک متر مکعب است تا برای رویش گیاه و توسعه ریشه ها در زمان آبیاری مانعی به وجود نیاورد. برای نصب کردن این دستگاه باید توجه داشته باشید که آن را در حاشیه های مزرعه نصب نکنید. خاکی که در مخزن دستگاه لایسیمتر پر می شود باید از خاک مزرعه باشد. همچنین گیاهی که در آن کشت می شود هم باید دقیقاً گیاهی باشد که در مزرعه کشت شده است و مخزن این دستگاه نیز باید هر روز وزن شود.

دستگاه لایسیمتر

عملکرد لایسیمتر چگونه است؟

در زیر مخزن بزرگ دستگاه لایسیمتر  لوله های زهکش نصب شده اند و وظیفه آنها خارج کردن آب بعد از آبیاری از کف مخزن به محفظه ای دیگر جهت اندازه گیری است. محفظه دوم که این آب به آن منتقل میشود نیز باید به اندازه ای بزرگ باشد که بتواند کل آب جمع آوری شده از مخزن کشت لایسیمتر را در خود جای دهد. برای دقت بیشتر میتوان سنسورهایی نیز در اطراف این دستگاه نصب کرد. مثل مخزن اندازه گیری مقدار بارندگی، حسگر های مقدار وزش باد و رطوبت و…

کاربرد دستگاه لایسیمتر

به وسیله این دستگاه پارامتر ها و اطلاعات به دست می آید که میتواند نیاز آبی گیاهان زیر کشت در آن منطقه را تعیین کند.یکی از مهم ترین مراحل در طراحی سیستم های آبیاری برآورد کردن میزان نیاز آبی آن سیستم است. برای پیش بینی دقیق اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سیستم آبیاری، مدت زمان جمع آوری داده ها از لایسیمتر باید حداقل ۱ سال باشد و تعداد دستگاه های لایسیمتر در مزرعه نیز باید حداقل دو دستگاه باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید