اتصالات, اخبار, پاشنده

دلایل گرفتگی قطره چکان و فیلتراسیون آبیاری قطره ای

قطره چکان آبیاری

علل گرفتگی قطره چکان ها

گرفتگی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای دلایل متفاوتی دارد.

این موارد عبارتند از :

  1. گرفتگی فیزیکی که منظور رسوبات معلق غیر محلول هستند.
  2. گرفتگی بیولوژیکی و مواد آلی که شامل باکتریها و جلبک می باشند.
  3. گرفتگی شیمیایی که مواد محلول در آب است.

گرفتگی در سیستم آبیاری می تواند همزمان هر سه نوع از موارد گفته شده را در بر گیرد. اما به طور کل علل گرفتگی در سیستم آبیاری وابسته به نوع منبع تامین آب در آن سیستم دارد.

منابع آب در سیستم های آبیاری دو نوع هستند که عبارتند از :

  1. منابع زیر زمینی مانند چاه های آب عمیق و نیمه عمیق
  2. منابع آب سطحی مثل رودخانه ها، کانال های رو باز و شبکه های آبیاری

آزمایش آب آبیاری

با آزمایش آب آبیاری مورد استفاده سیستم آبیاری و آنالیز آن که اغلب در آزمایشگاه های آب و خاک سراسر کشور انجام می شود می توان تصمیم مناسب درباره نحوه مدیریت سیستم فیلتراسیون و شستشوی شیمیایی لوله های آبیاری را به طوری که سبب رسوب برداری از لوله ها و قطره چکان ها شود عملی کرد. در نتیجه در مرحله اول لازم است نتیجه آب آبیاری به همراه آنالیز آن را در دست داشت.

فیلتر دیسکی آبیاری

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

مهم ترین مسأله در نگهداری سیستم های آبیاری قطره ای انسداد قطره چکان هاست. روزنه های قطره چکان نسبت به نازل آبپاش ها بسیار کوچک ترند و احتمال مسدود شدن و گرفتگی آن ها از طریق مواد معلق آب و حتی باکتری های موجود در آن وجود دارد. گرفتگی قطره چکان ها سبب می شود که آب به میزان صحیح به گیاه نرسد و صدمه زیادی به محصولات وارد شود.

به همین دلیل وجود ایستگاه فیلتراسیون در آبیاری قطره ای جهت پیشگیری از ورود مواد ناخواسته به داخل سیستم و گرفتگی قطره چکان ها لازم است.

انواع فیلتر های مورد استفاده در سیستم آبیاری قطره ای شامل موارد زیر می باشد :

  • فیلتر شنی
  • فیلتر هیدروسیکلون
  • فیلتر دیسکی
  • فیلتر توری
کاربرد فیلترها

از فیلتر هیدروسیکلون زمانی استفاده می شود که آب به شکل مستقیم از چاه استخراج می شود و استخر وجود ندارد. آب بعد از خروج از چاه وارد ایستگاه فیلتراسیون و هیدروسیکلون شده، بعد از تصفیه وارد سیستم آبیاری قطره ای می شود. اکثراً در ایستگاه های فیلتراسیون از تانک فیلتر شنی یا از هیدروسیکلون استفاده می شود(استفاده همزمان از هر دو آن ها متداول نیست).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید