اتصالات, اخبار, لوله

قیاس لوله های GRP و HDPE و UPVC

پلی اتیلن

مقایسه ساختاری و عملکردی لوله

خلاصه

هم اکنون بهره گیری از لوله های پلیمری کاربرد آن رشد فراوانی داشته است و قادر است در اغلب موارد جانشین خوبی جهت لوله های فلزی و بتنی باشد. این ازدیاد رویکرد در لوله های پلیمری مدیران طرحهای بزرگ را ناچار می کند درباره مزیت ها و عیب ها این نوع لوله های تحقیقات جامعی را انجام دهند. در این مطلب تلاش شده است از نظر ساختمانی و کارکرد وارسی خلاصه و کاربردی ارائه شود که برای تصمیم گیری جانشین این نوع لوله ها مورد استفاده قرار گیرد.

لوله

مقدمه

از قیاس خصوصیتهای ساختاری و عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت لوله های GRP و لوله های پلی‌اتیلن HDPE و UUUPVCو نیز قیاس اسـتاندارد های ساخت و تولید در هر مورد حاوی AWWA C950 جهت لوله GRP و AWWA C906 جهت لوله پلی‌اتیلن و استانداردهای AWWA C900 وAWWA C905 جهت لوله‌ UUPVC و همین طور آزمایش های عملی صورت گرفته انستیتو ماده های مرکب ساختاری و آزمایشگاه مهندسی پلاستیک، وانیسیتو پلاستیک پایپ PPI و اداره استاندارد صنعتی ایران که همه مرکزهای تحقیقاتی معتمد و موثق می‌باشند، نتیجه هایی استنباط گردیده که در زیر می‌آید.
برای قیاس منطقی در آزمایش ها از مناسب ترین نوع پلی‌اتیلن HDPE یعنی گونه PE 100 به تصریح استاندارد AWWA C906 استفاده شده است. همین طور لوله‌های اندازه ی ۱۵۰ و ۶۰۰ میلی متر در هر گروه مورد قیاس قرار گرفته‌اند. در ضمن تعریف لوله UUUPVC برطبق استاندارد ۹۱۱۷ استاندارد ملی ایران جهت لوله های آبرسانی تحت فشار مورد نظر می باشد. البته شماره استانداردهای مرجع هم در آخر متن آمده است. این قیاس برطبق خصوصیتهای این ۳گونه لوله جمع آوری شده است و قیاس برطبق خصوصیت های معرفی شده تولید کنندگان این گونه لوله ها می باشد که صرف نظر از استاندارد های موجود بایدستی به عنوان قیاس مورد توجه قرار بگیرد. 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید