اتصالات, اخبار, لوله

تست های رایج لوله پلی اتیلن(بخش اول)

پلی اتیلن

مشخصه جریان مذاب

در این تست تعجیل جریان گدازش مواد در دما و تایم پایدار مقیاس گیری می شود، تا از نتیجه های ماحصل، حالت رفتار ماده در درون اکسترودر مطالعه شود.
این تست برای مواد اولیه (بابت اثبات کیفیت ماده) و نیز بر روی فرآورده صورت می گیرد. میزان MFI فرآورده نبایستی بیشتر از ۲% با MFI  مواد پایه متمایز باشد.

پلی اتیلن

انتصاب چگالی

غلظت ماده پایه و نیز غلظت فرآورده به شیوه شناور سازی با به کارگیری از ترازوی معیین و سیالی با دانسیته معین، مشخص می‌شود. درضمن عدد چگالی فرآورده، شناسه کیفیت روند ساخت می‌باشد.

معین کردن مقدار کربن

مقدار کربن در ماده اولیه و فرآورده پایانی مشخص می شود. به این دلیل میزان مشخصی از ماده اولیه، در تنور تا حرارت ۸۰۰ درجه سانتی گراد، براثر گاز نیتروژن ناب پیرولیز شده و مقدار کربن به جامانده براثر اکسیژن، سوزانده می شود تا مقدار خاکستر در اولین نسخه مشخص گردد.
مقدار مجاز کربن در لوله پلی اتیلن ۲ تا۵/۲ درصد وزنی بوده و باید به شکل یکدست در تمام آن بخش شده باشد.

در نواحی که جمع شدن کربن بیشتر از مقدار مجاز باشد، تمرکز تنش ایجاد خواهد شد و لوله صدمه پذیر می گردد و چنانچه مقدار کربن اندک تر از مقدار مجاز باشد، مقاومت لوله در مقابل پرتو ماورائ بنفش خورشید کم خواهد شد.

بهره گیری از تلفیق فیزیکی دوده و گرانول سفید موجب کم شدن کیفیت لوله ساخته شده میشود و بنابراین در سخت کالاها از گرانول های خود رنگ بهره گرفته می شود.

آزمون کشش

با بهره گیری از سیستمهای ویژه ی لابراتواری، خاصیت مکانیکی لولههای پلی اتیلن، از دسته بیشینه مقاومت در مقابل بار بیرونی، مقدار تحول طول در محل گسیختگی، مشخص ضریب الاستیسیته و مقدار خش براثر بارهای ۳نقطه ای را می شود مقیاس گیری کرد و با توجه به نتیج های ماحصل از تست فوق، می شود چونی راندمان فرآورده را در حالات عملیات ملاحظه نمود.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید