اخبار, لوله

چگونگی نصب لوله ها و متعلقات(بخش اول)

نصب لوله پلی اتیلن

نصب لوله ها و متعلقات مربوط به آن

پیمانکار وظیفه دارد موارد گفته شده در مطالب قبل را به طور کامل رعایت کند و لوله هایی  که باید داخل ترانشه نصب شوند را به تعداد شاخه و در قطر های مورد نیاز و حسب مورد، متعلقات مربوط را با نظر و تأیید  کردن مهندس مشاور تعیین کرده و در کنار ترانشه،به ترتیبی که باید نصب شوند، ریسه کند.

  • اتصال های جوشی لب به لب لوله‌ها و قطعات مربوط به آنها باید درخارج ترانشه انجام شود. به همین جهت باید پیمانکار الوارهایی به ضخامت، عرض و طول مناسب به تعداد کافی تهیه کند و در کارگاه آماده داشته باشد.الوارهای تهیه شده، باید با فاصله معین روی ترانشه و درجهت عمود بر امتداد ترانشه، به طریقی گذاشته شوند که کاملاً در یک تراز باشند.

قرار دادن لوله بر روی الوار

  • سپس شاخه لوله‌های پلی‌اتیلن را که می خواهیم به یکدیگر جوش داده شوند، باید به طور آزاد روی این الوارها،به شکلی گذاشته شوند که محور هر دو شاخه لوله در محل اتصال در یک امتداد بوده و زیر هر شاخه لوله، تعداد کافی الوار به فواصلی قرار داده شود که مانع از انحنای شاخه لوله بر اثر وزن خود گردد. ابعاد، تعداد و فاصله الوارها، وابسته به قطر، طول و وزن شاخه لوله ‌هایی است که قرار است در مسیر مورد نظر نصب شوند.

لوله پلی اتیلن

نکاتی برای انتقال لوله و متعلقات آنها بر روی الوارها :

  • هنگامی که میخواهیم لوله ها و متعلقات آنها را به روی الوارهای ذکر شده انتقال دهیم، باید توجه شود که هیچ مواد زایدی، داخل لوله و متعلقات نرفته باشد. بعد از این که هر شاخه لوله و هر کدام از متعلقات آنها در جای خود روی الوارها قرار گرفتند، باید بلافاصله و سریعاً بازدید شوند و مطمئن شویم که درون لوله تمیز و عاری از هرگونه اشیای خارجی است.پیمانکار می تواند با توجه به شرایط محلی و امکانات خود، عملیات لوله گذاری در مسیر مورد نظر را به چند قطعه تقسیم کرده و تعداد شاخه لوله و متعلقاتی را که در نظر دارد در هر قطعه به یکدیگر متصل کند،همراه با ابعاد، تعداد و فواصل الوارها تعیین کرده و پس از اخذ تأیید مهندس مشاور ملاک عمل قرار دهد عملیات اتصال باید از یکطرف مسیر شروع شده و اتصالات به ترتیب، یکی پس از دیگری انجام شوند،تا تمام اتصالات لوله‌ها و متعلقاتی که در یک مسیر نصب می‌شوند، برقرار شوند.
  • شاخه لوله‌ها و متعلقاتی که به شرح فوق به یکدیگر متصل و یکپارچه میشوند، یک قطعه از خط لوله را تشکیل می‌دهند که باید به آرامی در ترانشه قرار داده شود. برای تأمین این منظور باید از ماشین آلات مناسب که در فواصل معینی در طول این قطعه خط لوله قرار داده شده، استفاده شود و در مقابل هر دستگاه ماشین، قطعه خط لوله را با استفاده از تسمه‌ای که از زیر لوله عبور کرده و به چنگک جرثقیل وصل شده، آویزان کرد. در این حالت، جرثقیل‌ها لوله‌ها را بالا برده تا قطعه خط لوله را از الوارها جدا شوند. سپس الوارها را باید یکی پس از دیگری از زیر قطعه خط خارج نموده وبا استفاده از جرثقیل، قطعه خط لوله را به آرامی درکف ترانشه قرار داد.
  • درصورتی که انتهای قطعه خط لوله به تبدیل پلی‌اتیلن فلنجی ختم نشده باشد و در نظر باشد به انتهای شاخه لوله‌های از مرحله بعدی عملیات، اتصال داده شود، نباید انتهای قطعه خط لوله را در داخل ترانشه قرارداد. انتهای این قطعه خط لوله باید بر روی الواری که روی ترانشه گذاشته شده است، باقی بماند و عملیات اتصال قطعه بندی خط لوله، نظیر قطعه قبلی انجام شود.
  • خارج نگهداشتن انتهای یک قطعه خط لوله به نحوی که اشاره شد، زمانی امکان پذیر است که طول قطعه خط لوله مورد نظر و قطر لوله به اندازه ای باشد که قطعه خط لوله، انعطاف کافی برای خم شدن داشته باشد.
  • در لوله‌های با قطر کم و وزن تقریباً کم، امکان دارد به جای استفاده از ماشین، قطعه خط لوله را به کمک چند کارگر که هر یک تسمه ای را که از زیر لوله عبور کرده است دردست دارند، به آرامی در داخل ترانشه قرار داد.

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به بخش دوم این مطلب  در رساکالا مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید