الکتروموتور

با الکتروموتورها بیشتر آشنا شوید(بخش پنجم)

الکتروموتور AC آسنکرون روتور سیم پیچی شده الکتروموتورموتورهای قفسه سنجابی در لحظه ی استارت جریان زیادی را از شبکه می گرفتند و دارای گش...

ادامه مطلب

الکتروموتور

با الکتروموتورها بیشتر آشنا شوید(بخش اول)

موتور الکتریکی یا الکتروموتور الکتروموتور یک دستگاه الکترومکانیکی است که نیرویالکتریسیته را به نیروی مکانیکی تبدیل می کند. عمل عکس الک...

ادامه مطلب

آب

چگونه پمپ آب متناسب با نیازمان را انتخاب کنیم؟(بخش سوم)

منابع تحت فشار آب به منظور جلوگیری از قطع و وصل متوالی پمپ های دور ثابت از منابع تحت فشار آب استفاده می شود  این منابع به طور عمده شام...

ادامه مطلب

پمپ

چگونه پمپ آب متناسب با نیازمان را انتخاب کنیم؟(بخش دوم)

مقدار دبی مصرفی آب در ساختمانهای مختلف حداکثر فشار و مقدار آب مصرفی منبع ذخیره آب مقدار ذخیره آب تعیین کننده نوع مخزن ذخیره ...

ادامه مطلب