اتصالات, اخبار, لوله

butt fusion

لوله

اتصال دهنده های الکتروفیوژن پلی اتیلن

اتصال دهنده های الکتروفیوژن از اقسام اتصال دهنده ها است و کاربرد آن در خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آب رسانی است. در اتصال دهنده های الکتروفیوژن شیوه ی گرمایشی در قیاس با شیوه های جوش butt fusion است و از جریان برق جهت ایجاد گرما بهره برده می شود.

لوله

مزایا این شیوه

این شیوه به دلیل امنیت خیلی زیاد تنها مدل اتصال مورد تأیید استاندارد IGS جهت خطوط انتقال گاز است. با به کارگیری این شیوه می شود اتصال دهنده های پلی اتیلن  متعدد مثل لوله، لوله- زانویی، لوله- بوشن (برای نمونه در تغییر در ضخامت خط لوله) وغیره را به وجود آورد. بنابراین محدودیت شیوه ی جوش لب به لب پلی اتیلن درباره ی اتصال لوله با اندازه های متشابه را ندارد. همین طور تجربه نشان داده است که اتصال لوله های پلی اتیلن با نوع های متعدد پلی اتیلن هم در این شیوه امکانپذیر است. در کنار امنیت آن، از دیگر مزیت های این شیوه در سرعت زیاد و تمیزی اتصال است. ولی از سمتی، محدودیت این شیوه در مخارج زیاد و بیشینه ضخامت لوله قابل اتصال با این شیوه است.

جوش الکتروفیوژن

جوش الکتروفیوژن گونه ای شیوه ی جوشکاری لوله و اتصال دهنده های پلی اتیلن است که در آن از اتصال دهنده های ویژه ای که حاوی سیم مقاومت الکتریکی جهت به وجود آمدن حرارت ذوب سطوح جوش میباشد، بهره برده می شود. جریان الکتریکی از راه دستگاه جوشکاری الکتروفیوژن و به کمک جعبه هدایت آن به ۲ انتهای اتصال انتقال داده می شود. متشابه شیوه های جوشکاری ذوبی گرمایشی ( لب به لب )، اقسام اتصال دهنده های زینی و سوکتی هم در شیوه ی الکتروفیوژن، کاربرد دارند. کلیات پروسه ی جوش الکتروفیوژن، جهت اغلب اتصال دهنده های الکتروفیوژن یکی و قابل تعمیم است. جوش الکتروفیوژن با شیوه ی جوشکاری ذوبی گرمایشی متمایز است. فرق اساسی در روش داغ کردن مکان اتصال است. در شیوه ی جوشکاری ذوبی گرمایشی، از ابزارهای گرمایشی جهت داغ کردن سطح لوله و اتصال دهنده های پلی اتیلن استفاده می شود اما در جوش الکتروفیوژن گرما به صورت درونی و از راه جریان الکتریکی به وجود می آید. در لوله های پلی اتیلن، استقامت جوش به وجود آمده به شیوه ی الکتروفیوژن، افزونتر از جوش ذوبی لب به لب است. کوپلینگ الکتروفیوژن، از اتصال دهنده های متداول جهت وصل نمودن دو لوله پلی اتیلن به همدیگر به شمار میرود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید