اتصالات, اخبار, لوله

جوش لب به لب یا بات فیوژن

لوله

لوله پلی اتیلن گاز

دستور کار سریع و راهنمای جوش لوله های پلی اتیلن گاز که در زیر گفته شده راهنمای جوش بات فیوژن ( صفحه داغ ) لوله های پلی اتیلن PA-11 که برای منتقل کردن گاز طبیعی استفاده می شود. چه بسا برای متصل کردن لوله و اتصال دهنده ها در شبکه های گازرسانی و خطوط جهت منتقل کردن گاز توصیه می شود از اتصال دهنده های الکتروفیوژن استفاده شود.

لوله

عملکرد

دستور کار گفته شده برای لوله پلی اتیلن جهت منتقل کردن گاز طبیعیPA-11 براساس استانداردASTM D 2513 است که حاوی رتبه بندی براساسPPI TR-4PA 32312 است. جوش لب به لب ( بات فیوژن )، گرما دادن ۲سر لوله و اتصال دهنده ها با درجه دمای معیین می باشد که بعد از طی شدن تایم معیین ۲سر لوله به وضعیت ذوب شدن درمی آید و در این زمان ۲سر لوله را با فشاری معیین و پایدار به همدیگر فشرده میکنیم.
در خلال روند جوش لب به لب ساختمان مولکولی لوله پلی اتیلن دراثر گرما دیدن به وضعیت آمورف ( بی حالت ) تغییر می کند لذا لوله به ماده‌ای منعطف در می آید. بعد از عمل جوش و خنک شدن ناحیه جوش، ساختمان مولکولی از وضعیت آمورف ( بی حالت ) به کریستالی دگرگون می شود و لذا ناحیه اتصال به شکل یکسان و متحدالشکل با لوله پلی اتیلن تبدیل می شود.
با به کارگیری از دستگاه های جوش بات فیوژن قادرید تمامی اتصال دهنده ها مورد احتیاج را براساس جدول های استاندارد تولید کرد. ( چنانچه اپراتور دستگاه و جوشکار لوله‌ پلی اتیلن بایستی شخصی زبردست و تعلیم دیده باشد )

روند جوش لب به لب بات فیوژن لوله های گاز:

۱٫ ۲سر لوله را به واسطه ی مواد تمیز کننده تمیز می کنیم.

۲٫ اهرم و فک های دستگاه جوش را می بندیم.

۳٫ ۲سر لوله را رودرروی یکدیگر قرار می دهیم.

۴٫ ۲سر لوله را رنده می کنیم.

۵٫ ۲سر لوله را به واسطه ی صفحه داغ گرما می دهیم.

۶٫ بعد از مذاب شدن ۲سر لوله، صفحه را به کنار گذاشته و لوله ها را به همدیگر اتصال می دهیم.

۷٫ نگهداشتن براثر فشار لوله تا وقتی که لوله سرد شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید