دسته‌بندی نشده

عوامل داخلی و خارجی خورنده لوله ها

زنگ زدگی لوله

فلسفه خوردگی

از طریق تاثیرات دمایی و محیطی خوردگی در مواد به وجود می آید که به واسطه آن، آن ماده تغییر  شکل می دهد و پوسیده می شود. از انواع خوردگی ها می توان به مواردی مانندخوردگی به وسیله جریان الکتریسیته وجریان های اتفاقی برق، خوردگی از طریق فشار، خوردگی شیمیایی و همچنین میکروبی اشاره کرد.

بر اثر خوردگی فلز پالیش می شود و به مرور به شکل طبیعی خود باز می گردد. این رخداد از همان ابتدا که فلز در درون کارخانه از سنگ طبیعی مجزا می شود آغاز شده و در واقع یک پدیده پایان ناپذیر است. هنگامی که دو فلز با جنس های متفاوت با یکدیگر در تماس باشند، فلزی که آند است دچار زنگ زدگی می شود که این روند سبب نشت کردن و همچنین ترکیدگی در لوله انتقال دهنده آب می شود و در واقع این عمل سبب هدر رفتن آب می شود.

نشت از طریق خوردگی

خوردگی در درون لوله و خارج از آن بیشترین ضرر را به شبکه انتقال آب می زند. اکثراً تمامی لوله ها از جمله فولادی، چدنی، آزبست سیمانی و بتنی دچار خوردگی می شوند که سبب هدر رفتن آب به مقدار زیادی می شود.

خوردگی لوله

خوردگی داخلی لوله ها

از عواملی که سبب خوردگی لوله های فلزی مانند فولادی و چدنی می شوند می توان مواردی مانند دما، PH آب، میزان املاح محلول و اکسیژن محلول را نام برد.

از نقطه متوقف شدن خورندگی آب ها، درجه پایداری آن که به وسیله اشباع آب به کربنات کلسیم مشخص می شود،  مورد تایید ترین ملاک طبقه بندی آبها از نظر خورندگی است. اندکس لانگلیر و اندکس ریزنر اکثراً به عنوان شاخص تعیین کننده درجه پایداری آب مورد استفاده قرار میگیرند.

خوردگی درونی لوله های آزبست سیمان و بتنی انتقال دهنده آب احتمال دارد از طریق آزاد شدن سولفید هیدروژن از رسوب های جداره آنها اتفاق بیافتد. همچنین سولفاتی که در آب وجود دارد می تواند از طریق باکتری های تغییر دهنده به هیدروژن تغییر یابد. سپس هیدورژن سولفوره حاصل شده به اسید سولفوریک تغییر می یابد و می تواند در مناطقی که لوله محافظت نشده است سبب خوردگی آن شود.

خوردگی خارجی لوله ها

لوله های دفن شده فلزی، به خصوص لوله های فولادی نرم و چدنی، از خوردگی به وسیله جریان های اتفاقی و متفرقه صدمه می بینند. خوردگی به وسیله جریان های اتفاقی پدیده ای پیچیده است که سبب تجزیه فلز می شود. این رخ داد از طریق خاک و جریان های اتفاقی که دلایل تولید آنها  لوکوموتیو راه آهن های حومه شهری و واگن های شهری است اتفاق می یافتد. خوردگی در ناحیه ای که مثبت (آند) است یعنی نقطه ای که جریان از فلز جدا می شود تا به منبع تولید بازگردد اتفاق می افتد. صدماتی که به وسیله جریان های اتفاقی پدید می آید اغلب بسیار سنگین می باشند. اگر ۱ درصد جریان بر اثر حرکت به وسیله ریل ها به بیرون انتشار یابد، حدوداً ۹۰ کیلوگرم فولاد نرم در منطقه آند در مدت یکسال دچار زنگ زدگی خواهد شد.
از معیار های مهم برای مشخص کردن میزان خوردگی در لوله های فلزی دفن شده( لوله فولادی نرم و چدنی) هدایت و مقاومت الکتریکی خاک است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید