اخبار, پاشنده

انواع روش های آبیاری گندم(بخش اول)

گندم

روش آبیاری گندم

گندم به دو روش فاریاب و دیم کشت می شود. در روش کشت دیم، کلیه آب مورد نیاز به وسیله باران و در روش فاریاب قسمتی از آن به وسیله باران و باقی به وسیله آب آبیاری تامین می شود. در مناطقی که مقدار بارندگی در فصل رشد گندم بیشتر از ۳۵۰ میلی متر بوده و پراکنش آن در طول دوره رشد گیاه مناسب است، امکان کشت دیم وجود دارد. در غیر اینصورت، گندم باید در طول دوره رشد و در هنگام نیاز آبیاری شود. مقدار آب مورد نیاز گندم در طول دوره رشد آن ۸-۴ هزار متر مکعب در هکتار است. تعداد دفات آبیاری، دور آبیاری و حجم آب در هر بار آبیاری به شرایط محیطی منطقه و وضعیت خاک وابسته است. نیاز آبی گندم در مناطق گرم بیشتر و در مناطق سرد کمتر است.

همزمانی مراحل بعد از گرده افشانی گندم با دمای بالا در تاریخ کشت های پاییزه باعث بالا رفتن احتیاج گیاه به آب می شود. حداکثر نیاز آبی در مرحله تشکیل دانه است. مراحل آبستنی تا گل دهی، حساس ترین مراحل رشد گندم به کم آبی محسوب می شوند.

آبیاری گندم

انواع روش های بهینه و دارای بازدهی بالا برای آبیاری گندم :

با توجه به محدود بودن منابع آب و استفاده بهینه از این منابع، به کار بردن روش های مناسب آبیاری با بازدهی بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آبیاری گندم به روش های کرتی (نواری)، نشتی (جوی و پشته) و تحت فشار انجام می شود که در ادامه هر کدام را توضیح خواهیم داد.

آبیاری قطره ای یا تیپ گندم

یکی از بهترین طرح ها برای افزایش راندمان تولید گندم که در مراکز تحقیقاتی مورد قبول واقع شده است ، آبیاری قطره ای تیپ است . آبیاری قطره ای تیپ از نظر هزینه قیمت بالاتری دارد، اما با انتخاب ۷۰ سانتی متر فاصله نوار ها ، ۹۰ متر طول لترال ها  و ۲۰ سانتی متر فاصله سوراخ های آبده بیشترین بازده در آبیاری گندم را خواهید داشت.

برای خواندن ادامه این مطلب به بخش دوم کلیک کنید(بر روی کلمه بخش دوم کلیک نمایید).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید