اخبار, پاشنده

انواع آب مورد استفاده در آبیاری و اثرات آنها

خاک

دسته بندی آب های مورد استفاده در آبیاری بر حسب میزان قلیایی بودن

رساکالا در این مطلب برای شما همراهان عزیز انواع خاک ها مورد استفاده در آبیاری و اثرات آنها در آبیاری و رشد گیاهان را ارائه خواهد داد.

۱-آب دارای سدیم بالا

استفاده از این نوع آب ها که دارای سدیم زیاد هستند، در زمین های با نفوذ پذیری زیاد و زهکشی مناسب که ترکیبات کلسیم به اندازه کافی داشته باشند، اگر به همراه شستشوی مداوم خاک و مراقبت بالا باشد امکان پذیر است . استفاده از مواد اصلاح کننده به جهت خنثی کردن سدیم تبادلی زاید خاک امری واجب است. در انتخاب نوع محصول نیز باید توجه لازم مورد نظر قرار گیرد.

۲-آب دارای سدیم و قلیائیت بسیار بالا

تا حد ممکن بهتر است  از این نوع آب برای آبیاری استفاده نشود. در صورت استفاده نیز باید مراقبت مناسب و تمام شرایط که برای جلوگیری از خطر قلیائیت بالا وجود دارد رعایت شود. برای استفاده از همه آب های فوق می توان با زیاد کردن میزان گچ و آهک به خاک خطر شوری و قلیائیت را کمتر کرد.

۳-آب دارای سدیم کم

از این نوع آب می توان برای آبیاری اغلب خاک ها استفاده کرد و از خطر قلیایی شدن جلوگیری کرد. البته بعضی نباتات حساس به سدیم مانند درخت های میوه هسته دار مثل زردآلو، آلو، گیلاس، بادام امکان دارد در برابر جذب سدیم اضافی حساسیت نشان دهند.

۴-سدیم متوسط

از این نوع آب در خاک هایی که نفوذ پذیری بالا و ترکیبات کلسیم کافی دارند،پیشنهاد می شود. اما در انتخب نوع گیاه باید دقت و توجه کافی مورد نظر قرار گیرد.

رشد گیاهان

اثرات مضر میزان سدیم برای رشد گیاه

غلظت زیاد املاح خنثی از جمله کلرورسدیم و سولفات سدیم موجب می شود که فشار اسمزی محلول در خاک از فشار اسمزی سلول های ریشه نباتات بالاتر شود و این امر باعث شود نبات نتواند آب مورد نیاز خود را از خاک دریافت کند. همچنین نقطه پژمردگی خاک نیز به علت وجود املاح بالاتر می رود، به هین دلیل خاک مقدار کمتری آب در اختیار گیاه قرار می دهد. اثرات مضر املاح حتی در شرایطی که غلظت آنها در خاک زیاد نباشد نیز وجود دارد. ورود یون های غذایی به داخل سلول های ریشه های موئین تحت تأثیر نوع و غلظت یون های دیگر موجود در محیط می باشد. بنابراین املاح موجود در خاک ممکن است باعث اختلالاتی در تغذیه نباتات شوند و به همین جهت گیاهان نتوانند یون های غذایی مورد نیاز خود را جذب کنند.

واکنش قلیایی خاک که در اثر وجود کربنات سدیم و جذب سدیم در سطح کلوئیدها ایجاد می شود موجب میشود که سایر عناصر از قبیل آهن، منگنز، روی و فسفر به صورت غیرقابل استفاده در گیاه شوند. همچنین عکس العمل شدید قلیایی موجب پوسیدگی و فساد ریشه ها و ساقه ها در خاک می شود. سدیم قابل تبادل باعث پراکندگی انتشار ذرات کلوئیدی شده و در نتیجه ساختمان خاک را از بین می برد و ورود و جریان آب آبیاری و باران را در خاک مشکل می کند و قدرت زهکشی خاک نیز کاهش می یابد.

در خاک های ریز بافت پیشروی و گسترش ریشه ها در لایه های متراکم که در نتیجه انتشار کلوئید بوجود آمده اند متوقف می شود. در شرایط گفته شده همچنین تهویه خاک نیز کم تر می شود و در نتیجه ایجاد شرایط احیاء کننده، فعالیت ارگانیزم های غیرهوازی بالا می رود و عناصر احیاء شده سمی بوجود می آیند. وجود املاح قلیایی به خصوص املاح کلسیم تا حدی اثرات سوء سدیم جذب شده و کربنات سدیم را خنثی می نماید و به طور کلی موجب جمع شدن ذرات به دور یکدیگر می شود، در نتیجه خاک مجدداً ساختمان و خاکدانه های طبیعی خود را بدست می آورد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید