اتصالات, اخبار, پاشنده, پمپ

انواع فیلتر ها و نحوه عملکرد هر کدام از آنها

انواع کلی فیلتر ها

فیلتر ها را به طور کلی می توان به دو نوع کلی تقسیم کرد:

  • فیلتر های سطحی (Surface filter)
  • فیلتر های عمقی (Depth filter)

فیلتر سطحی

فیلتر های سطحی باید به گونه ای ساخته شوند که قطر سوراخ های صافی فیلتر مشخص کننده قطر مواد جامدی است که از سیال جدا می شود. اما ساختن این فیلتر ها در حالاتی که ذرات ریز حدود ۱ میکرون و کوچکتر در سیال وجود دارد کار مشکلی می باشد.

فیلتر عمقی

از فیلتر های عمقی به طور وسیعی برای کنترل آلودگی هوا استفاده می شود. در این فیلتر ها، قالب مواد جامد روی سطح فیلتر کمتر مشاهده می شود. بلکه جمع آوری ذرات در داخل غشاء فیلتر صورت می گیرد.

فیلتر

به طور کلی فیلتر ها به سه گروه عمده که در زیر بیان شده اند تقسیم می شوند:

  • فیلتر کیکی (قالبی)
  • فیلتر شفاف کننده
  • فیلتر با جریان متقاطع

عملکرد فیلتر کیکی

فیلتر کیکی، میزان تقریباً زیادی از مواد جامد را به شکل قالبی از بلور یا گل جدا می کند. جهت شستن قالب و خارج نمودن مقداری از مواد جامد از این نوع فیلتر ها، قبل از تخلیه نهایی پیش بینی هایی صورت می گیرد.

عملکرد فیلتر شفاف کننده

در فیلتر های شفاف کننده، اغلب میزان جامد جدا شونده کم می باشد و محصول حاصل شده یک گاز تمیز یا یک مایع شفاف و زلال است.

عملکرد فیلتر با جریان متقاطع

در فیلترهای با جریان متقاطع، محلول سوسپانسیون خوراک تحت فشار با سرعت نسبتاً زیادی از عرض محیط صافی جریان می یابد. محیط صافی نیز یک غشاء سرامیکی، فلزی یا پلیمری با منافذ کوچک است که بیشتر ذرات معلق را دفع می کنند.

بیشتر فیلتر های صنعتی شامل فیلتر های فشاری، فیلتر های خلا و فیلتر های سانتریفوژی هستند. این فیلتر ها بر حسب اینکه تخلیه جامدات جدا شده از سیال به شکل پیوسته یا منقطع باشد، به دو صورت پیوسته و یا ناپیوسته استفاده می شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید