اخبار, پاشنده

اهمیت PH خاک در رشد محصولات کشاورزی

اهمیت PH خاک

PH خاک بر روی رشد گیاهان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر می گذارد و هر گیاه برای بیشترین میزان رشد خود باید در خاکی که Ph مناسب دارد رشد کند. به طور کلی خاک از نظر اسیدیته به سه دسته خنثی، قلیایی و اسیدی تقسیم می شود و میزان اسیدی یا قلیایی بودن خاک را با مقدار PH تعریف می کنند. هر چقدر PH خاک کمتر از عدد ۷ باشد نشان دهنده اسیدی بودن خاک و اگر بالاتر از عدد ۷ باشد نشان دهنده قلیایی بودن خاک است.

 PHخاک های فلات مرکزی ایران حدوداً بین ۷ تا ۸٫۷ می باشد. در خاک های جنگلی شمال PH خاک اسیدی بوده و حتی به ۴/۲ کاهش می یابد. دلیل اسیدی شدن خاک در این مناطق نیز نزولات آسمانی، وجود ماسه سنگ و شن است.

اصلاح خاک های آهکی جهت کاهش PH

همانطور که می دانیم جذب تعداد زیادی از عناصر معدنی در خاک های آهکی به آرامی انجام می پذیرد. این عناصر معدنی شامل آهن، فسفر، روی، کبالت، پتاس و غیره هستند. البته در خاک های آهکی ایران مشکل کمبود عناصر معدنی در واقع مطرح نیست چون این عناصر به مقدار زیاد در خاک وجود دارند  اما به دلیل وجود آهک و یون کلسیم زیاد، جذب عناصر کم مصرف با مشکلات فراوان صورت می گیرد. برای اصلاح و بهبود خاک های آهکی روش ها و متدهای زیادی وجود ندارد. خاک های آهکی به طور فراوان از مواد آلی فقیر هستند و یکی از مشکلات این خاک ها کمبود مواد آلی و هوموس هستند. از طرف دیگر با اضافه کردن مواد آلی می توان از نقش مضر آهک پیشگیری نمود. روش دیگر اضافه کردن کودهای شیمیایی اسیدی کننده خاک است که تعداد این کودها کم و تأثیر آنها نیز کند می باشد. در بین آنها می توان سولفات آمونیوم را نام برد.

خاک کشاورزی

تاثیرات استفاده از کودهای متنوع و میکروارگانیسم ها بر روی PH

استفاده از کودهای متنوع در خاک های زیر کشت، باعث به وجود آمدن تغییر در PHخاک می شود. معمولاً کودهایی از نوع آمونیاکی، سولفات، کلرور پتاسیم، سوپر فسفات، گوگرد، اوره باعث کاهش PH خاک می شوند و استفاده از کودهای دیگر مثل سیا نامید، اسکوری، نیتراتهای سدیم و کلسیم و کود دامی،باعث افزایش PH  خاک می شوند. تأثیر فعالیت میکروارگانیسم ها در عمل هوموسی شدن بقایای آلی، خواه ناخواه در PH خاک تأثیر می گذارند، چرا که محصول نهایی این فعالیت در هر شرایط، نوع مشخص از هوموس است که PH آن با نوع دیگر تفاوت دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید